Про лікарню

Наша історія

    Історія становлення Харківської обласної клінічної лікарні – «клінічного містечка», тісно пов`язана із клініками медичного факультету Харківського університету.

    До 1888 року університетські клініки містилися в непристосованих флігелях та квартирах, що утримувались на кошти професорів та приватні пожертвування. Діяльність їх була досить скромною. Так в хірургічній та терапевтичній клініці було спочатку по 6 ліжок, в акушерській – всього 4. Пропускна здатність клінік також була невелика. Наприклад, в 1830-1831 роках в хірургічній клініці отримали допомогу лише 43 хворих, в терапевтичній – 57. Умови, в яких розташовувалися хворі, працювали лікарі та навчалися студенти були вкрай незадовільними. 

    Розвиток університетських клінік розпочався з жовтня 1888 року після аварії царського поїзду між станціями Таранівка і Борки, що розташовані в 30 км. від м. Харкова. Постанова державної Ради про збільшення кредитів для університетських клінік дозволила Міністерству освіти асигнувати 400 тис. рублів на будівництво клінічних будівель для медичного факультету Харківського університету. На будівництво клінік, крім грошей, відпущених Державою, були використані кошти від пожертвувань, близько 40 тис. 500 руб.

2023-12-13 13.04.51
Терапевтичні клініки (зліва) та хірургічний інститут, побудовані у 1895 році за проектом арх. Шпігеля А.К.

    В 1895 році була побудована хірургічна клініка на 40 ліжок, терапевтична клініка на 30 ліжок та акушерсько-гінекологічна на 40 ліжок.

2
Акушерсько-гінекологічна та офтальмологічна клініки, побудовані у 1896 році за проектом арх. Шпігеля А.К.

    Очна клініка була відкрита в 1896 році, а в 1898 році продовжено будівництво будівлі неврологічної клініки і клініки дитячих хвороб, які відкрилися в 1917-1918 роках.

3
Будівля, побудована у 1914 році для клініки дитячих хвороб за проектом арх. Величко В.В.
4
Клініка нервових хвороб, побудована у 1911-1912 роках за проектом арх. Величко В.В.

    За період з 1913 по 1925 роки за ініціативи керівника факультетської хірургічної клініки Н.П.Трінклера, був організований спеціальний кабінет і відділення травматології та ортопедії. У зв`язку з надбудовою поверхів хірургічна клініка була значно розширена.

5
Хірургічний корпус до надбудови
6
Хірургічний корпус після надбудови

   У 1920 році на базі Жіночого медичного інституту, з яким об`єднався медичний факультет Харківського університету було організовано Медичну Академію, яка проіснувала всього один навчальний рік. У 1921 році Медичну Академію реорганізували в Харківський медичний інститут, у ведення якого перейшли всі університетські клініки в якості навчальної бази. В той час кількість ліжок вже становила 180.

    У 1932 році клініки Харківського медичного інституту перейшли у підпорядкування Харківського обласного відділу охорони здоров`я та були реорганізовані у «Обласну клінічну лікарню», яка залишалась науковою та клінічною базою медичного інституту.

    Свій слід у літописі обласної клінічної лікарні залишили професори В.Ф.Груббе, М.П. Трінклер, В.Г. Лашкевич, І.М. Оболенський, Л.Л.Гіршман, С.Г.Сурукчі, І.П.Лазаревич, М.П.Толочинов, І.П.Грищенко, В.М.Шамов. У післявоєнні роки лікарню було відновлено та налагоджено роботу вже 7 клінік на 400 ліжок.

    У 1950 році відбувалась структурна реорганізація обласної клінічної лікарні. Замість єдиних терапевтичної, хірургічної, акушерської, офтальмологічної та інших клінік, директорами та завідувачами яких були професори і доценти, були організовані спеціалізовані відділення обласної клінічної лікарні та введені посади головного лікаря та завідувачів відділеннями.

    Новий етап в історії лікарні розпочався у 1977 році, коли за ініціативи головного лікаря, кандидата медичних наук А.Я. Малоштана, було розгорнуто будівництво комплексу сучасних лікувальних та допоміжних корпусів лікарні. У травні 1982 року було введено в експлуатацію п’ятиповерховий поліклінічний корпус, у якому розташувалося поліклінічне відділення на 480 відвідувань на зміну та клініко-діагностична лабораторія. У 1989 році – закінчено будівництво дев’ятиповерхового лікувального корпусу на 500 ліжок та гуртожитку для працівників лікарні на 320 місць. Закінчено будівництво нового харчоблоку та патологоанатомічного корпусу. У 2004 році відкрито діагностичний центр.

    У жовтні 2009 року лікарню реорганізовано та перейменовано у Комунальний заклад охорони здоров’я (КЗОЗ) «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

    У вересні 2018 року у відповідності до рішення Харківської обласної ради від 07.06.2018 року за №724-VII «Про припинення комунальних закладів охорони здоров’я, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області шляхом перетворення у комунальні некомерційні підприємства» КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» перетворена у Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня».

    З початком військової агресії російської федерації проти України, незважаючи на найскладніші умови Харківська обласна клінічна лікарня жодного дня не припиняла свою роботу. Було організовано надання повного обсягу медичної допомоги, у першу чергу пораненим, пацієнтам з гострими станами (інсультами, інфарктами, гострою хірургічною патологією, тощо), вагітним, родільницям, породіллям та новонародженим. У корпусах лікарні було розміщено відділення дитячої хірургії Харківської обласної дитячої клінічної лікарні №1, приміщення якої значно постраждали від обстрілів, та налагоджено надання хірургічної допомоги постраждалим дітям. Крім того, з першого дня війни лікарня працювала як гуманітарний та організаційний центр.

    Сьогодні Харківська обласна клінічна лікарня – одна з найпотужніших лікарень не тільки Харківського регіону, а й України взагалі. Ґрунтуючись на славних традиціях, застосовуючи сучасні новації, обласна клінічна лікарня впевнено крокує в майбутнє та з гордістю пише свою історію.

Ми сьогодні

    Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної Ради «Обласна клінична лікарня» – це надкластерний багатопрофільний медичний заклад, який надає широкий спектр медичних послуг за 65 спеціальностями та єдиний у Харківському регіоні, де забезпечується надання високоспеціалізованої медичної допомоги за хірургічним, терапевтичним та акушерсько-гінекологічним напрямками. Це дозволяє застосовувати мультидисциплінарний підхід при лікуванні пацієнта, проводити усі необхідні консультації спеціалістів та здійснювати «повний» цикл надання медичної допомоги від початку діагностики до реабілітації в межах однієї лікарні.

    У своїй структурі лікарня має 31 стаціонарне відділення на 830 ліжок та поліклінічну службу, яка включає у себе консультативну поліклініку, консультативну жіночу консультацію, відділення первинної медико- санітарної допомоги та лабораторію очного протезування.

    У закладі створені усі умови для проведення комплексного обстеження пацієнтів завдяки 5 діагностичним відділенням: централізованої багатопрофільної клініко-діагностичної лабораторії, рентгенодіагностичному відділенню, відділенню ультразвукової діагностики, ендоскопічному відділенню, відділенню функціональної діагностики.

    В лікарні працюють понад 1700 працівників, з них майже 500 лікарів та 600 молодших медичних спеціалістів. Більше 65% лікарів мають вищу та першу кваліфікаційні категорії. Кадровий склад значно підсилюють 12 докторів медичних наук, 79 – кандидатів медичних наук, 5 – Заслужених лікарів України.

    Серед лікарів КНП ХОР «ОКЛ» наявні підготовлені локальні та національні тренери за різними напрямами, які проводять навчання колег з усієї країни. Завдяки знанням та досвіду, працівників лікарні запрошують у якості експертів до участі у роботі комісій та робочих груп Міністерства охорони здоров’я України, Національної служби здоров’я України, Департаменту охорони здоров`я Харківської обласної військової адміністрації.

    КНП ХОР «ОКЛ» є найбільшою клінічною базою підготовки студентів та лікарів – інтернів. Студенти Харківського національного медичного університету проходять навчання на базових кафедрах. У відділеннях лікарні працюють 60-90 лікарів – інтернів.

    КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» – це один з найпотужніших медичних закладів Харківського регіону, що надає значні обсяги медичної допомоги населенню.

    Щороку в лікарні надається понад 120 тисяч поліклінічних консультацій по 23 основним спеціальностям. В стаціонарних відділеннях лікарні лікуються понад 30 тисяч хворих. В лікарні проводиться великий спектр оперативних втручань. Це операції підвищеної складності та великих обсягів на органах грудної та черевної порожнини, на головному та спинному мозку, на судинах тіла та кінцівок, гінекологічні втручання будь-якої складності, ендопротезування великих суглобів, мікрохірургічні операції на органах зору, щелепно- лицьової ділянки, отоларингологічні операції, тощо.

    В лікарні виконується понад 14 тисяч операцій у рік, левову частку від яких складають сучасні малоінвазивні лапароскопічні оперативні втручання.

    З лютого 2022 року КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» є опорним медичним закладом Харківського регіону, який надає медичну допомогу постраждалим внаслідок військових дій з важкими поєднаними, комбінованими та множинними травмами, пошкодженнями опорно-рухового апарату, черепно-мозковими та спинальними травмами, ампутаціями кінцівок, тощо. На сьогоднішній день у спеціалізованих стаціонарних відділеннях лікарні надано медичну допомогу більше 2000 пораненим.

    Враховуючи високі показники захворюваності та смертності від серцево-судинних, цереброваскулярних хвороб та їх наслідків КНП ХОР «ОКЛ» забезпечує надання медичної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда та гострим інсультом у режимі 24/7 із застосуванням інтервенційних методів діагностики та лікування.

    Лікарня є одним з лідерів серед реперфузійних центрів України за приростом кількості первинних стентувань при гострому інфаркті міокарда. В 2019 році у лікарню придбаний новий сучасний ангіографічний апарат (Optima IGS 330), який дозволив значно розширити можливості інтервенційної діагностики та лікування пацієнтів із серцево-судинними та цереброваскулярними захворюваннями.

    В лікарні впроваджено сучасні методики оцінки стану пацієнтів з гострими порушеннями мозкового кровообігу, виконання нейровізуалізації на сучасних томографах (СКТ Optima CT 660, СКТ Optima CT 540) всім пацієнтам з підозрою на гострий мозковий інсульт протягом 60 хвилин з моменту звернення пацієнта в лікарню або доставлення його бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги, проведення системної тромболітичної терапії (при ішемічному інсульті), застосування ендоваскулярних методів лікування, забезпечення нейрохірургічної допомоги (при геморагічному інсульті), надання послуг з медичної реабілітації в гострому, підгострому та довготривалому періоді.

    В рамках реалізації Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» з 2012 року у складі лікарні працює

    Регіональний перинатальний центр, в якому надається спеціалізована акушерська, гінекологічна та неонатальна медична допомога.

    Завдяки високому рівню оснащення та професійним кадрам Регіональний перинатальний центр надає медичну допомогу вагітним жінкам, роділлям та породіллям як з нормальним перебігом вагітності, так і з важкою екстрагенітальною та акушерською патологією, а також недоношеним та хворим новонародженим.

   З 2021 року в консультативній жіночій консультації Регіонального перинатального центру здійснюється спостереження за перебігом вагітності, працює школа «Відповідального батьківства». Понад 300 жінок щороку перебувають під наглядом фахівців.

    У Регіональному перинатальному центрі народжуються понад 2000 маленьких українців у рік.

    Сучасні перинатальні технології дозволяють надавати якісну та ефективну медичну допомогу навіть самим маленьким новонародженим. Майже 15% новонароджених є недоношеними (з яких майже 30% – це глибоко недоношені новонароджені з масою тіла менш 1500 гр.). 200-250 новонароджених в рік лікуються у відділенні інтенсивної терапії, 95% з яких потребують штучної вентиляції легень. Організовано роботу транспортної неонатальної бригади, яка здійснює перевезення тяжких недоношених та хворих новонароджених з інших пологових будинків м. Харкова та Харківської області до відділень РПЦ для надання їм висококваліфікованої інтенсивної та постінтенсивної терапії.

    З 2023 року на базі відділення постінтенсивного догляду, реабілітації та виходжування недоношених новонароджених та катамнестичного кабінету консультативної жіночої консультації проводиться медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими.

    Протягом останніх років велика увага приділяється модернізації та забезпеченню сучасним обладнанням відділень КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ», утриманню у належному стані корпусів, проведенню капітальних та поточних ремонтів відділень, створенню комфортних умов перебування пацієнтів та роботи персоналу лікарні.

    Міцний кадровий потенціал та сучасне матеріально-технічне забезпечення Харківської обласної клінічної лікарні дозволяють по праву вважати її однією з найбільш потужних обласних лікарень України.

 

Перелік пакетів НСЗУ

    З 2020 року лікарня тісно співпрацює з Національною службою здоров’я України. Між КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» та Національною службою здоров’я України підписано договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 2023 за наступними пакетами:

1. Первинна медична допомога

2. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

3. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

4. Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня

5. Медична допомога при гострому інфаркті міокарда

6. Медична допомога при гострому мозковому інсульті

7. Медична допомога при пологах

8. Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках

9. Ведення вагітності в амбулаторних умовах

10. Профілактика, діагностика, спостереження та лікування дорослих та дітей  в амбулаторних умовах

11. Стоматологічна допомога дорослим та дітям

12.  Езофагогастродуоденоскопія

13.  Колоноскопія

14.  Мамографія

15. Секційне дослідження

16. Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими

17. Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах

18. Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах

19. Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях

20. Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки

21. Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів- інтернів.